Bachelor Medische Informatiekunde

Jaar 1

1.1 – Gezondheid, zorg en informatie

 • Elaine N. Marieb, Katja N. Hoehn; Human Anatomy & Physiology, Global Edition, 11th edition (ISBN: 9781292260853) (eerdere edities ook bruikbaar)

1.2 – Ontwikkelen van zorgapplicaties

 • Y. Daniel Liang (2021). Introduction to Java Programming and Data Structures, Comprehensive Version, 12th Edition.

1.3 – Volksgezondheid en gezondheidszorg

 • Buse K, Mays N, Walt G. Making Health Health Policy (2e editie). Open University Press. 
 • Mackenbach JP, Stronks K. Volksgezondheid en Gezondheidszorg. Bohn Stafleu van Loghum, 2021, 9de geheel herziene druk ISBN 978 9036 813 198

1.4 – Hoe werken en denken dokters?

 • Rutten G.E.H.M., Damoiseaux R.A.M.J., olde Hartman T.C. Het geneeskundig proces. Bohn Stafleu van Loghum, zevende druk, 2019. ISBN 9789036822602
 • G.A. Zielhuis, P.H.J.M. Heydendael, J.C. Maltha, P.L.C.M. van Riel : Handleiding Medisch Wetenschappelijk onderzoek, Reed business, Doetinchem, 6e druk 2012 ISBN 9789035234314

1.5 – Wiskunde en logische diagnoses

 • Geen verplichte boeken

1.6 – Zelfzorg met eHealth

 • Geen verplichte boeken

Jaar 2

2.1 – Klinische epidemiologie en biostatistiek

 • RJPM Scholten, WJJ Assendelft en M. Offringa: Inleiding in evidence-based medicine. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten/Antwerpen. ISBN 978-90-313-5320-0
 • L.M. Bouter, M.C.J.M. van Dongen en G.A. Zielhuis: Epidemiologisch onderzoek. Opzet en interpretatie, Bohn Stafleu Van Loghum, Houten/Antwerpen, 5e druk 2005 of later. ISBN 90-313-1879-5
 • Petrie A, Sabin C. Medical Statistics at a Glance. Blackwell Science, Oxford, 2000. ISBN 0-632-05075-6

2.2 – Uitwisseling van gezondheidsgegevens en -kennis

 • Guy De Tré, Principes van databases, 2e editie. ISBN: 9789043035804.
 • Benson & Grieve, Principles of Health Interoperability – SNOMED CT, HL7 and FHIR. Third Edition DOI: 10.1007/978-3-319-30370-3

2.3 – Ondernemerschap in de zorg

 • Geen verplichte boeken

2.4 – Het lerend zorgstelsel

 • Geen verplichte boeken

2.5 – Software Engineering

 • I. Sommerville (2016). Software Engineering. 10th edition, Pearson. ISBN 978-1-292-09613-6
 • P. Stevens en R. Pooley (2006) Using UML; Software Engineering with objects and components, 2 nd edition, Addison-Wesley. ISBN 0321269675

2.6 – Strategisch informatiemanagement

 • Health Information Systems – Architectures and Strategies, Alfred Winter et al. Second edition, Springer 2011, ISBN: 978-1-84996-440-1

Jaar 3

3.1 – Artificiële intelligentie

 • Geen verplichte boeken

3.2 – Keuzemodule

 • Verschilt per keuzevak

3.3 – Medische beelden en signalen

 • Image processing and acquisition using Python, Ravishankar Chityala, Sridevi Pudipeddi, ISBN 9780367198084, Published July 1, 2020 by Chapman and Hall/CRC

3.4 – Bachelorstage & thesis

 • Geen verplichte boeken

Master Medical Informatics

Year 1

Semester 1

 • H. Joubert, S. M. Rogers, 2015, Strategic Scientific and Medical Writing, Springer-Verlag: Berlin. DOI: 10.1007/978-3-662-48316-9
 • M. Rogers, 2014, Mastering Scientific and Medical Writing, Springer-Verlag: Berlin. DOI: 10.1007/978-3-642-39446-1
 • C. Parija, V. Kate, Writing and Publishing a Scientific Research Paper, Springer: Singapore. DOI: 10.1007/978-981-10-4720-6

Semester 2

 • Drummond MF, Sculper MJ. Methods for the economic evaluation of health care programmes. 4e druk, 2015
 • Patel VL, Kannampallil TG, Kaufman SR. Cognitive Informatics in Biomedicine. Human Computer Interaction in Healthcare (chapters 1, 2, 5, 6, 7, 8)

Year 2

 • No mandatory books
Scroll naar boven